Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

Copy of 1267421503 DSC 0684 Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

• դպրոցի լոգոպեդի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը տարեկան կտրվածքով

• լոգոպեդական փաստաթղթեր

• լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլանների քննարկում

• լոգապեդական հետազոտում
• լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունային թերզարգացման դեպքում
• լոգոպեդական աշխատանքը հնչյունահնչութային թերզարգացման դեպքում
• լոգոպեդական աշխատանքը խոսքի ընդհանուր թերզարգացման դեպքում
• խաղեր և վարժություններ
• պարապմունքների ժամանակ կիրառվող խրախուսման համակարգը:

Թրեյնինգի նպատակն է մասնակիցներին տրամադրել գործնական գիտելիքներ ժամանակակից դպրոցում աշխատելու համար:
Մասնակիցներ` լոգոպեդներ, ուսանողներ:
Տեխնիկաներ` դասախոսություն, տեսանյութերի դիտում, դեպքերի քննարկում, մեթոդական գրականության տրամադրում:
Տևողությունը` 6 հանդիպում – 18 ժամ:
Վարձավճար` 22.000 դրամ:

Թրեյնինգի վարող` ԺաննաՊայլոզյան:

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ. Էջի հասցեն

Մեկնաբանություն թողնել

Դուք մուտք եք գործել %2$s անունով: Դուրս գալ? Required fields are marked *

*

Անջատել / միացնել հայերենը (Ctrl+Shift)