Հյուրանոցների համար

Հյուրանոցի անձնակազմի հոգեբանական ընտրություն

hotel Հյուրանոցների համար

Տուրիզմի ոլորտի` առավել ևս հյուրանոցային տնտեսության արդիականացման, զարգացման ներկա փուլում մարդկային ռեսուրսները հանդիսանում են հյուրանոցային ողջ գործունեության հիմնաքարը: Եվ անձնակազմի ընտրության հարցում, բնականաբար, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտական մոտեցում: Տվյալ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար, “ԱՅԳ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները`

 • Գործունեության ոլորտի ուսումնասիրություն
 • Աշխատատեղերի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում
 • Պաշտոնի (հաստիքի) հետազոտում
 • Կադրերի (հաստիքների) պլանավորում
 • Սահմանված հաստիքների համար պաշտոնի անձնագրի կազմում
 • Սահմանված հաստիքների համար պրոֆեսիոգրաֆիայի (մասնագիտական, անձնային և հոգեբանական կարևոր որակների) կազմում
 • Կադրերի ընտրության կազմակերպում
 • Թեստավորման անցկացում, վերլուծություն և եզրակացությունների ներկայացում
 • Վերջնական հարցազրույցի կազմակերպում
 • Կադրերի ընդունելության կազմակերպում
 • Ապրոբացիայի կազմակերպում

Մանրամասների համար դիմել`

Գլխավոր Գրասենյակ

Բաժիններ` ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. Էջի հասցեն

Մեկնաբանություն թողնել

Դուք մուտք եք գործել %2$s անունով: Դուրս գալ? Required fields are marked *

*

Անջատել / միացնել հայերենը (Ctrl+Shift)