Հոգեվերլուծության հիմունքներ

 

psychologist Հոգեվերլուծության        հիմունքներ

• Հոգեվերլուծության ակունքները, զարգացումը և ճյուղավորումը

• Անձը հոգեվերլուծության տեսանկյունից, անձի հոգեսեռական զարգացումը

• Սխալ գործողությունների և երազների մեկնաբանությունը

• Վախը և նևրոզը, նևրոտիկ ախտանիշները և դրանց իմաստը:

Թրեյնինգի նպատակն է գիտելիքներ տրամադրել հոգեվերլուծության տեսության և գործնական կիրառության վերաբերյալ, բացահայտել մարդու ուսումնասիրության հոգեվերլուծական մոտեցման առանձնահատկությունները, ձևավորել հոգեվերլուծական մտածողության հիմքերը:

Թրեյնինգի մասնակիցներ` հոգեբաններ:

Կիրառվող տեխնիկաներ` ազատ դասախոսություն, քննարկում, դեպքի վերլուծություն, բանավեճ:

Թրեյնինգի տևողությունը` 2 ամիս, շաբաթական 2 անգամ, 2 ժամ (16 հանդիպում` 32 ժամ):

Վարձավճար ` ամսեկան  32.000 դրամ:

Թրեյնինգի հեղինակ և վարող` Մարիա Թևոսյան:

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ. Էջի հասցեն

Մեկնաբանություն թողնել

Դուք մուտք եք գործել %2$s անունով: Դուրս գալ? Required fields are marked *

*

Անջատել / միացնել հայերենը (Ctrl+Shift)