Հոգետրավմայի փոխանցումը սերունդներին

Սեպտեմբերի 18-ին, 18:30-20:00

Copy 2 of 5161319 Հոգետրավմայի փոխանցումը սերունդներին

1. Ինչ է հոգետրավմայի տրանսգեներացիոն փոխանցումը, դրա փոխանցման ուղիները:
2. Հոգետրավմայի փոխանցման երևույթը ընտանեկան հոգեթերապիայի շրջանակներում:

3. Ինչպես բացահայտել տրանսգեներացիոն կրկնությունները մեր կյանքում:

4.Գենոսոցիոգրամմայի մեթոդը:

5. Չներված վիրավորանքը որպես տրանսգեներացիոն փոխանցման ենթակա հոգետրավմա:

6. Կյանքի սցենարի կրկնությունների հաղթահարման ուղիները` անհատական հոգեթերապիա, խմբային հոգեթերապիա:

7. Օրինակներ:

Սեմինարը նախատեսված է պրակտիկ հոգեբանների, ուսանողների, ինչպես նաև հոգեբանությամբ հետաքրքրվողների համար:

Սեմինարին մասնակցելու համար նախապես գրանցվել:

Վարող` հոգեբան Նաիրա Սահակյան:

 

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ. Էջի հասցեն

Մեկնաբանություն թողնել

Դուք մուտք եք գործել %2$s անունով: Դուրս գալ? Required fields are marked *

*

Անջատել / միացնել հայերենը (Ctrl+Shift)