Monthly Archives: February 2012

Սեմինարների անցկացման հայտ

«Այգ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը կազմակերպում և անցկացնում է  սեմինար-քննարկումներ և հնարավորություն  ընձեռում բոլոր հոգեբաններին` այդ թվում երիտասարդ մասնագետներին անցկացնել հանրամատչելի և գիտական սեմինարներ իրենց նախընտրած թեմաներով: Սեմինար անցկացնելու համար խնդրում ենք առաջնորդվել հետևյալ չափորոշիչներով. Գիտական սեմինարների անցկացման չափորոշիչները մասնագիտական լսարանի … ավելին

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | 2 Comments

Դպրոցի հոգեբանի հմտությունների զարգացման թրեյնինգ

Թրեյնինգի նպատակն է` Դպրոցում հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման  գիտելիքների և հմտությունների ձևավորում: Թրեյնինգի մասնակիցներ` հոգեբաններ, մանկավարժներ, ինչպես նաև նշված մասնագիտացումը ստացող ուսանողներ: Կիրառվող տեխնիկաներ` ազատ դասախոսություն, քննարկում, վարժանք, դերային խաղ, հոգեբանական ախտորոշման մեթոդներ: Թրեյնինգի ծրագիր ` I փուլ Դպրոցի … ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Ընտրե’ք Ձեզ համապատասխան ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կյանքում հաջողակ լինելու, աշխատավայրում  լիարժեքության և բավարարվածության զգացում ունենալու, մասնագիտական աշխատանքում մաքսիմալ ինքնակատարելագործման և ինքնահաստատման հասնելու կարևորագույն գրավականն է մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը, այսինքն  Ձեր անձնային առանաձնահատկություններին առավել համապատասխան մասնագիտության ընտրությունը:

Բաժիններ` ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ | Մեկնաբանել