Monthly Archives: April 2012

Կոնֆլիկտների հաղթահարում և լուծում

Թրեյնինգի նպատակն է կոնֆլիկտային իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարման և լուծման հմտությունների ձևավորում, մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացում և ինքնազարգացում:

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Մանկական և դեռահասային ագրեսիվության ախտորոշում, կանխարգելում և շտկում

Թրեյնինգի կառուցվածքը` I բլոկ`տեղեկատվական 1. Ագրեսիա և ագրեսիվություն: 2. Դեռահասային տարիք:

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել