Monthly Archives: September 2012

Համակարգչային խաղերը և երեխայի հոգեկան աշխարհը

Սեպտեմբերի 27-ին, 18:30-20:00 Քննարկվող թեմաներն են` 1. Ինչ է համակարգչային խաղը, ինչպես է այն դասակարգվում 2. «Վտանգավոր» եւ «օգտակար խաղեր »: 3. Վիրտուալ աշխարհ: Որն է նրա «առավելությունը » իրական կյանքից:

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել

Հյուրանոցների համար

Հյուրանոցի անձնակազմի հոգեբանական ընտրություն Տուրիզմի ոլորտի` առավել ևս հյուրանոցային տնտեսության արդիականացման, զարգացման ներկա փուլում մարդկային ռեսուրսները հանդիսանում են հյուրանոցային ողջ գործունեության հիմնաքարը: Եվ անձնակազմի ընտրության հարցում, բնականաբար, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտական մոտեցում: Տվյալ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար,

Բաժիններ` ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգետրավմայի փոխանցումը սերունդներին

Սեպտեմբերի 18-ին, 18:30-20:00 1. Ինչ է հոգետրավմայի տրանսգեներացիոն փոխանցումը, դրա փոխանցման ուղիները: 2. Հոգետրավմայի փոխանցման երևույթը ընտանեկան հոգեթերապիայի շրջանակներում:

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել