Monthly Archives: December 2012

Տեղեկատվական պայքարն արդի ժամանակաշրջանում

1. Տեղեկատվական պայքար. բնորոշումը, իրակացաման սկզբունքները: 2. Հոգեբանական օպերացիան որպես տեղեկատվական պայքարի իրագործման միջոց: 3. Հակառակորդի տեղեկատվական ներգործությանը հակազդելու ուղիները:

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել