Բաժին՝ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հյուրանոցների համար

Հյուրանոցի անձնակազմի հոգեբանական ընտրություն Տուրիզմի ոլորտի` առավել ևս հյուրանոցային տնտեսության արդիականացման, զարգացման ներկա փուլում մարդկային ռեսուրսները հանդիսանում են հյուրանոցային ողջ գործունեության հիմնաքարը: Եվ անձնակազմի ընտրության հարցում, բնականաբար, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտական մոտեցում: Տվյալ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար,

Բաժիններ` ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ | Մեկնաբանել