Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

Copy of 1267421503 DSC 0684 Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

• դպրոցի լոգոպեդի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը տարեկան կտրվածքով

• լոգոպեդական փաստաթղթեր

• լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլանների քննարկում ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդներ և մեթոդաբանություն

fotoContent Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդներ և մեթոդաբանություն

• Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդները և դրանց կիրառությունները

• Մեթոդները (նկարներ, զննում, օրագրային, թեստային, գործունեության տվյալների վերլուծություն): ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեվերլուծության հիմունքներ

 

psychologist Հոգեվերլուծության        հիմունքներ

• Հոգեվերլուծության ակունքները, զարգացումը և ճյուղավորումը

• Անձը հոգեվերլուծության տեսանկյունից, անձի հոգեսեռական զարգացումը ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Մանկական և տարիքային հոգեբանություն

1317625533 fs214 Մանկական և տարիքային հոգեբանություն

• Պատկերացում զարգացման մասին

• Տարիքի և հոգեկանի զարգացման ասիմետրիա

• Տարբեր գիտական պատկերացումներ տարիքի մասին ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում

 

Copy of 3 Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում

• խաղային լոգոպեդական թերապիայի ընդհանուր տեսական հարցեր

• բանավոր խոսքի խանգարումների շտկմանը նպաստող լոգոպեդական խաղեր ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | 2 Comments

Խանդի հոգեբանությունը և դրա հաղթահարման հոգեբանական մեխանիզմները

revnost Խանդի հոգեբանությունը և դրա հաղթահարման հոգեբանական մեխանիզմները

Քննարկվող թեմաներն են.

1.   Խանդը որպես հոգեբանական երևույթ:

2.   Խանդի առաջացման պատճառները: ավելին

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | 2 Comments

Հոգեբանական աջակցություն

 

 

3 Հոգեբանական աջակցություն

«ԱՅԳ» հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում շարունակվում է համապատասխան հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը բոլոր տուժածներին, նրանց հարազատներին և ականատեսներին: ավելին

Բաժիններ` ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | Մեկնաբանել

Հոգեբանական օգնություն

 

22587751336153070 Հոգեբանական օգնություն

“ԱՅԳ” հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնը պատրաստ է ցուցաբերել հոգեբանական օգնություն Հանրապետության հրապարակում տուժածներին և նրանց հարազատներին:

Բաժիններ` ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ | Մեկնաբանել

Կոնֆլիկտների հաղթահարում և լուծում

113 Կոնֆլիկտների հաղթահարում և լուծում

Թրեյնինգի նպատակն է կոնֆլիկտային իրավիճակների արդյունավետ հաղթահարման և լուծման հմտությունների ձևավորում, մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացում և ինքնազարգացում: ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Մանկական և դեռահասային ագրեսիվության ախտորոշում, կանխարգելում և շտկում

deti1 Մանկական և դեռահասային ագրեսիվության ախտորոշում, կանխարգելում և շտկումԹրեյնինգի կառուցվածքը`

I բլոկ`տեղեկատվական
1. Ագրեսիա և ագրեսիվություն:
2. Դեռահասային տարիք: ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել