Տեղեկատվական պայքարն արդի ժամանակաշրջանում

2011 04 08 911908 Տեղեկատվական պայքարն արդի ժամանակաշրջանում

1. Տեղեկատվական պայքար. բնորոշումը, իրակացաման սկզբունքները:

2. Հոգեբանական օպերացիան որպես տեղեկատվական պայքարի իրագործման միջոց:

3. Հակառակորդի տեղեկատվական ներգործությանը հակազդելու ուղիները: ավելին

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել

«Ես»-ը և ընտանեկան համակարգը

Копия 33167042 original «Ես» ը և ընտանեկան համակարգը

Ուսուցողական և թերապևտիկ  բնույթի թրեյնինգ

Մեր նախնիների մտքերը, զգացմունքները, հոգեվիճակները այնպիսի մեծ ազդեցություն ունեն մեր կյանքի  վրա, որ մենք նույնիսկ չենք կարող  պատկերացնել: Հաճախ մեր կյանքում կրկնվում են մեր նախնիների կյանքի սցենարները, և հենց այդ կրկնությունների բացահայտումն է  թույլ  տալիս ապրել մեր սեփական կյաքը: ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Համակարգչային խաղերը և երեխայի հոգեկան աշխարհը

Սեպտեմբերի 27-ին, 18:30-20:00

Копия kompyuternye igry za i protiv Համակարգչային խաղերը և երեխայի հոգեկան աշխարհը

Քննարկվող թեմաներն են`

1. Ինչ է համակարգչային խաղը, ինչպես է այն դասակարգվում
2. «Վտանգավոր» եւ «օգտակար խաղեր »:
3. Վիրտուալ աշխարհ: Որն է նրա «առավելությունը » իրական կյանքից: ավելին

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել

Հյուրանոցների համար

Հյուրանոցի անձնակազմի հոգեբանական ընտրություն

hotel Հյուրանոցների համար

Տուրիզմի ոլորտի` առավել ևս հյուրանոցային տնտեսության արդիականացման, զարգացման ներկա փուլում մարդկային ռեսուրսները հանդիսանում են հյուրանոցային ողջ գործունեության հիմնաքարը: Եվ անձնակազմի ընտրության հարցում, բնականաբար, անհրաժեշտ է հատուկ մասնագիտական մոտեցում: Տվյալ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար, ավելին

Բաժիններ` ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգետրավմայի փոխանցումը սերունդներին

Սեպտեմբերի 18-ին, 18:30-20:00

Copy 2 of 5161319 Հոգետրավմայի փոխանցումը սերունդներին

1. Ինչ է հոգետրավմայի տրանսգեներացիոն փոխանցումը, դրա փոխանցման ուղիները:
2. Հոգետրավմայի փոխանցման երևույթը ընտանեկան հոգեթերապիայի շրջանակներում:

ավելին

Բաժիններ` ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ | Մեկնաբանել

Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

Copy of 1267421503 DSC 0684 Լոգոպեդական աշխատանքի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները դպրոցում

• դպրոցի լոգոպեդի աշխատանքային ծանրաբեռնվածության բաշխումը տարեկան կտրվածքով

• լոգոպեդական փաստաթղթեր

• լոգոպեդական աշխատանքի հեռանկարային պլանների քննարկում ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդներ և մեթոդաբանություն

fotoContent Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդներ և մեթոդաբանություն

• Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդները և դրանց կիրառությունները

• Մեթոդները (նկարներ, զննում, օրագրային, թեստային, գործունեության տվյալների վերլուծություն): ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Հոգեվերլուծության հիմունքներ

 

psychologist Հոգեվերլուծության        հիմունքներ

• Հոգեվերլուծության ակունքները, զարգացումը և ճյուղավորումը

• Անձը հոգեվերլուծության տեսանկյունից, անձի հոգեսեռական զարգացումը ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Մանկական և տարիքային հոգեբանություն

1317625533 fs214 Մանկական և տարիքային հոգեբանություն

• Պատկերացում զարգացման մասին

• Տարիքի և հոգեկանի զարգացման ասիմետրիա

• Տարբեր գիտական պատկերացումներ տարիքի մասին ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | Մեկնաբանել

Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում

 

Copy of 3 Խաղերի կիրառումը լոգոպեդական աշխատանքում

• խաղային լոգոպեդական թերապիայի ընդհանուր տեսական հարցեր

• բանավոր խոսքի խանգարումների շտկմանը նպաստող լոգոպեդական խաղեր ավելին

Բաժիններ` ՈւՍՈւՑՈՒՄ | 2 Comments